Over Ingrid

Ingrid Sartiau, de buitenechtelijke dochter van koning Juan Carlos, heeft vandaag haar toevlucht gevonden in kunst als een manier om haar teleurstelling en verdriet te vergeten. Haar werken zijn gehuld in een betoverende kobaltblauwe fluweelkleur, wat onvermijdelijk doet denken aan het concept van blauw bloed.

Geboren in Gent en afgestudeerd als goudsmid in Antwerpen, heeft Ingrid haar artistieke roeping ontdekt als een vorm van zelfexpressie. Door middel van haar kunst vindt ze een gevoel van herkenning en het bevestigt haar bestaan. Het creëren van kunst biedt haar een kostbare uitlaatklep, waarin ze haar emoties kan uiten en haar innerlijke wereld kan verkennen.

Het gebruik van kobaltblauw in haar werken geeft een diepte en levendigheid die haar gevoelens weerspiegelen. Het is een kleur die doet denken aan adel, erfelijkheid en koninklijkheid. Door haar kunstwerken in deze intense blauwe tinten te hullen, verbindt Ingrid zich met haar verleden en haar afkomst.

Ingrid’s artistieke reis is een persoonlijke zoektocht naar identiteit en zelfacceptatie. Door haar talent te gebruiken, kan ze haar pijn omzetten in schoonheid en haar teleurstelling in een bron van inspiratie. Haar werken nodigen de toeschouwer uit om de complexiteit van menselijke emoties te verkennen en bieden een glimp van haar persoonlijke reis.

Ingrid Sartiau blijft haar kunst beoefenen als een manier om zichzelf te uiten en een gevoel van betekenis en bestaan te vinden. Haar werken in kobaltblauw fluweel zijn een visuele herinnering aan haar afkomst en een krachtige uitdrukking van haar innerlijke wereld. Ze nodigen ons uit om na te denken over onze eigen emoties, onze eigen zoektocht naar identiteit en het belang van kunst als middel om onze gevoelens te uiten en te begrijpen.

ontdek

RECENTE WERKEN

Eternel love

El triangulo del amor

Éléphants errants d'Amour et d'innocece